Eg lurer på...........Barnehagedagen 2019

I dag 12. mars er den nasjonale barnehage-dagen, med tema " Eg lurer på....." Alle 8 avdelingane markerer denne dagen, og vi lurer på og undrar oss over i lag med ulike opplegg og aktivitetar både inne og ute. Sjå meir dokumentasjon i frå barnehage-dagen på kvar avdeling og heimesida til avdelingane!