Vel bestått fagprøve som barne- og ungdomsarbeidarar.

Vi gratulerer dei fire flotte medarbeidarane våre i Golvsengane barnehage med vel bestått fagprøve !