Visjon

I GOLVSENGANE BARNEHAGE GÅR SMÅ OG STORE HAND I HAND

I vår barnehage skal ALLE barn oppleve:

       å få vere seg sjølv

       å få venner

       å føle tryggheit

       å bli tatt med på råd

       å få utvikle seg i samspel med andre

       at dei vaksne ser dei som heile små mennesker med kjensler og behov for annerkjenning

       at leik og læring er to sider av same sak

I GOLVSENGANE BARNEHAGE GÅR SMÅ OG STORE HAND I HAND